AVALEHT ÕPPETÖÖ KONTSERDID KOOLIST KONTAKT
 
   
  Lapsevanema meelespea
Prindi
 
Lapsevanema meelespea
REGISTREERIMINE
 
 
 

     

 Hea lapsevanem!

 1. Te olete valinud oma lapse arendamiseks ühe kauneimatest kunstidest – muusika.
  See rikastab  tundemaailma ja ergutab loovust. Kuid edusammud ei ole nähtavad täna-homme. Lapse eale sobivate õppeprogrammidega ning järjekindla ja kannatliku tööga saavutame aga kindlasti soovitud tulemuse. Ja seda vaid koos teiega, head lapsevanemad! Igas lapses peitub musikaalsus, seda  on vaja  vaid  välja arendada!

  Meelespea!

   1. Hea lapsevanem garanteerib oma lapse osalemise igas muusikakooli tunnis. Ainult nii tagate  lapse arengu.
   2. Puudumised on põhjendatud vaid haigusega. Sellest teavitab lapsevanem õpetajat enne tundi.
   3. Hea lapsevanem toob oma lapse õigeaegselt stuudiosse. Hilinemised segavad nii õpetajat kui ka teisi õpilasi.
   4. Lapsel on seljas korralikud riided, juuksed kammitud, kaasas vahetusjalatsid. Igaüks on eeskujuks teisele.
   5. Hea lapsevanem nõuab oma lapselt korrektset käitumist tunnis, väärikat suhtumist teistesse õpilastesse ja oma õpetajasse.
   6. Hea lapsevanem tunneb pidevalt huvi oma lapse arengu vastu, julgustab ja tunnustab teda kodus.
   7. Hea lapsevanem austab lapsi oma kohalolekuga kõikidel kontsertidel.
   8. Hea lapsevanem aitab õpetajat laste lavalise käitumise kinnistamisel vastavalt õpetaja nõudmistele.
   9. Hea lapsevanem aitab igati kaasa stuudio arengule, otsides esinemisvõimalusi ja sponsoreid.
   10. Võimalusel aitab lapsevanem leida rahvusvahelisi kontakte esinemisteks väljaspool Eestit.
   11. Tasuliste kontsertide korral levitab hea A-rühma lapsevanem vähemalt 4 piletit ja B-rühma lapsevanem vähemalt 2 piletit (v.a. kuni 3a rühmad).
   12. Muusikakool kasutab laste mitmekülgseks muusikaliseks arendamiseks Orffi instrumente, nende rikkumise korral hüvitab lapsevanem kahjud. Rikutud esinemiskleidi eest tasub lapsevanem stuudiole kahjutasu vastavalt lepingule.
   13. Lapsevanem tasub õppemaksu pangaülekandega hiljemalt algava kuu 10. kuupäevaks, individuaaltundide õppemaksu järgneva  kuu 10. kuupäevaks.
   14. Esitades arstitõendi lapse haiguse kohta, mis kestis vähemalt 1 kuu, kannab stuudio 50% tasutud summast üle  järgnevasse kuusse. Lapse koha garantiiks muusikakoolis on  50% õppemaksust. Mõjuva põhjusega puudutud tunde võib asendada ka teistes sama vanusegrupi tundides osalemisega.
   15. Muusikakoolist lahkumise korral teavitab lapsevanem õpetajat 1 kuu ette ja annab selgitavad põhjendused
   16. Õpetaja haigestumisel vm. põhjustel ärajäävatest tundidest teavitatakse lapsevanemaid eelnevalt. Tunnid asendatakse võimalusel  teistes rühmades.
   17. Muusikakooli töö kestab 9 kuud – 1. septembrist kuni 31. maini.
   18. Muusikakoolil on 4 vaheaega: sügis-, jõulu-, kevad-, ja suvevaheaeg, vastavalt Teadus- ja Haridusministeeriumi poolt kindlaksmääratud kuupäevadele.

 
     
    Kvaliteetne kodulehekülg